Henden Caspian stud in England

 
 
 

Henden stuteriet är idag Västvärldens största uppfödare av Caspiska hästar, och får anses leda utvecklingen. 

Fram till år 2010 arrangerade Caspian Breed Society, CBS som är Världens största ras-förening för Caspisk häst sin årliga stora utställning på just Henden stuteriet, som är beläget i Chippenham, Wilts, England.

Showen drog normalt till sig ett ca 60 tal ekipage från olika håll i England, samt ett stort antal hästintresserade från både England och andra Europeiska länder, som Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Sverige & Norge. Detta gjorde att man hade en unik möjlighet att skaffa sig nya bekanskaper bland rasens entusiaster. 

Jag själv besökte showen ett flertal år, huvudsakligen tillsammans med ett antal Norska uppfödare. Efter att alla klasser fått sin tid på arenan korades Best in Show, Supreme Champion samt Reserv Supreme Champion.

Att besöka showen gav en mycket god inblick i den Caspiska rasen. Utöver att studera alla hästarna i Showen var det egentligen minst lika intressant att gå runt på ägorna och studera det stora material som ingick i Henden stuteriet´s uppfödning.

Här kunde man se Iranskfödda importer och på så vis få en inblick av vad som givit upphov till den Västerländska Caspiska hästen. Det var på så vis jag och mina vänner fick den kunskap vi idag besitter om den Caspiska rasen, och vilka avelsmöjligheter som finns.  Jag ser det som en ren omöjlighet att bli duktig på en hästras utan att ha sett ett stort antal individer och framförallt, helst också ursprungsmaterialet. 

Hästantalet varierade naturligtvis lite grann beroende på att så väl avkommor som försäljning varierade mellan åren. Ofta kunde dock finnas upp emot 10 tal hingstar. Och ett stort antal ston, som förvisso inte  alla var betäckta varje år.

Showen hade så länge den pågick ett mycket stort PR värde och en fantastisk möjlighet för besökarna att lära sig om den Caspiska hästen. Vid sidan av stuteriets storlek är det egentligen detta jag menar när jag säger att Henden stuteriet har ledit utvecklingen för rasen i Väst. 

Stuteriet drivs av Ronald Scott och hans hustru Jane. Paret Scott börjat idag komma upp i ålder och det är väl den egentliga anledningen till att Showen inte har hållits på de sista åren. Parets Scott´s dotter Fleur Scott har egentligen tagit över stuteriet, hon har dock under eget namn tidigare använt stuterinamnet Lanhill för sina egna hästar.

Riktigt hur framtiden kommer att se ut för den Caspiska hästen i Chippenhamn vet vi inte i skrivande stund (dec 2013)

Ronald Scott är och har från början varit ledande frontfigur i föreningen, Caspian Breed Society, CBS. Och har även där en mycket betydande roll för den Caspiska hästens utveckling.

Vad få vet idag är att Ronald Scott även var initiativtagare till International Caspian Society, ICS, samt det internationella samlingsregistret, International Caspian Studbook, ICSB. Man ansåg att det behövdes ett samlingsregister för Caspiska hästar runt om i Världen. ICS har dock idag sedan många år tillbaka drivits av helt andra figurer. Och de brister som finns där kan inte på något vis lastas Ronald Scott. 

Familjen Scott´s engagemang för den Caspiska hästen kan aldrig värderas nog högt. 

Här nedan kommer ett litet axplock av filmer från Henden stuteriet.

Ronald & Jane Scott besitter naturligtvis oerhört stora kunskaper om Caspisk häst. Jag tycker bara att det är väldigt synd att de inte har skrivit en bok om rasen, och hur det är att vara uppfödare till över 200 avkommor. 

Låt oss hoppas att Fleur Scott driver verksamheten vidare.

 

 

Länkar till Caspiska artiklar etc

          Ca Za Razima 4 dagar gammal Ca Za Razima’s mor är ett engelskfött sto som heter Lanhill Rabab. Hon kom till Sverige i samband med Henden / Lanhill stuteriernas nedläggning år 2014. Lanhill Rabab som är född 2010 kom till Sverige tillsammans med 8 andra från samma...
                                              Lanhill May hade vi försökt få dräktig under ett antal år utan att lyckas. Vi konstaterade att hon inte var helt ung och det var bara att...
Henden Namdar & Hoss Porenn sommaren 2020
  Jag vill slå ett slag för våran kalender som även för 2020 görs av Alison Brown i England. Ta gärna kontakt med Alison om ni har vackra bilder som kan passa i kalendern för 2020.  www.facebook.com/search/top/?q=caspian%20worldwide%20calender%20group.&epa=SEARCH_BOX
Robsrud Azam 1 år från Norge 2019 fick jag hem det hingstföl som jag beställt från Norska kollegor några år tidigare.  Hästen är undan min egen uppfödning. Ca Za La Kisha som idag bor i Norge samt efter den engelskfödda hingsten, Lanhill Rupesh som också idag bor i Norge.  Själv upplevde...
4 hästar från England.  Gjordes en import av mina kollegor i det skandinaviska avelssamarbetet som vi bedriver. Den svensknorska populationen fick således ett värdefullt tillskott.      Hästarna är:  Hollowya Fariba....
Bytham Justin Time   
OBS Under uppbyggnad  !  !  ! . . . . .  Uppdaterat 2014 De grundregister som finns runt om i världen för Caspisk häst innehåller tyvärr lite av varje. Det har aldrig ställts några ordentliga krav på att hästar skall vare sig DNA testas eller härstamnings verifieras för att...
Travel horse riding in Iran   " Had I found paradise? I stood for a while the source behind, me the wide open wilds of desert land way over in the distance. I knew that I did not want to go home, but could I really live without my tooth brush. These people had nothing. No doctors, no...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Ca Za Caspian stud cazpita@gmail.com