Henden Caspian stud in England

 
 
 

Henden stuteriet är idag Västvärldens största uppfödare av Caspiska hästar, och får anses leda utvecklingen. 

Fram till år 2010 arrangerade Caspian Breed Society, CBS som är Världens största ras-förening för Caspisk häst sin årliga stora utställning på just Henden stuteriet, som är beläget i Chippenham, Wilts, England.

Showen drog normalt till sig ett ca 60 tal ekipage från olika håll i England, samt ett stort antal hästintresserade från både England och andra Europeiska länder, som Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Sverige & Norge. Detta gjorde att man hade en unik möjlighet att skaffa sig nya bekanskaper bland rasens entusiaster. 

Jag själv besökte showen ett flertal år, huvudsakligen tillsammans med ett antal Norska uppfödare. Efter att alla klasser fått sin tid på arenan korades Best in Show, Supreme Champion samt Reserv Supreme Champion.

Att besöka showen gav en mycket god inblick i den Caspiska rasen. Utöver att studera alla hästarna i Showen var det egentligen minst lika intressant att gå runt på ägorna och studera det stora material som ingick i Henden stuteriet´s uppfödning.

Här kunde man se Iranskfödda importer och på så vis få en inblick av vad som givit upphov till den Västerländska Caspiska hästen. Det var på så vis jag och mina vänner fick den kunskap vi idag besitter om den Caspiska rasen, och vilka avelsmöjligheter som finns.  Jag ser det som en ren omöjlighet att bli duktig på en hästras utan att ha sett ett stort antal individer och framförallt, helst också ursprungsmaterialet. 

Hästantalet varierade naturligtvis lite grann beroende på att så väl avkommor som försäljning varierade mellan åren. Ofta kunde dock finnas upp emot 10 tal hingstar. Och ett stort antal ston, som förvisso inte  alla var betäckta varje år.

Showen hade så länge den pågick ett mycket stort PR värde och en fantastisk möjlighet för besökarna att lära sig om den Caspiska hästen. Vid sidan av stuteriets storlek är det egentligen detta jag menar när jag säger att Henden stuteriet har ledit utvecklingen för rasen i Väst. 

Stuteriet drivs av Ronald Scott och hans hustru Jane. Paret Scott börjat idag komma upp i ålder och det är väl den egentliga anledningen till att Showen inte har hållits på de sista åren. Parets Scott´s dotter Fleur Scott har egentligen tagit över stuteriet, hon har dock under eget namn tidigare använt stuterinamnet Lanhill för sina egna hästar.

Riktigt hur framtiden kommer att se ut för den Caspiska hästen i Chippenhamn vet vi inte i skrivande stund (dec 2013)

Ronald Scott är och har från början varit ledande frontfigur i föreningen, Caspian Breed Society, CBS. Och har även där en mycket betydande roll för den Caspiska hästens utveckling.

Vad få vet idag är att Ronald Scott även var initiativtagare till International Caspian Society, ICS, samt det internationella samlingsregistret, International Caspian Studbook, ICSB. Man ansåg att det behövdes ett samlingsregister för Caspiska hästar runt om i Världen. ICS har dock idag sedan många år tillbaka drivits av helt andra figurer. Och de brister som finns där kan inte på något vis lastas Ronald Scott. 

Familjen Scott´s engagemang för den Caspiska hästen kan aldrig värderas nog högt. 

Här nedan kommer ett litet axplock av filmer från Henden stuteriet.

Ronald & Jane Scott besitter naturligtvis oerhört stora kunskaper om Caspisk häst. Jag tycker bara att det är väldigt synd att de inte har skrivit en bok om rasen, och hur det är att vara uppfödare till över 200 avkommor. 

Låt oss hoppas att Fleur Scott driver verksamheten vidare.

 

 

Länkar till Caspiska artiklar etc

LALL MOUSH Historien om dem Turktyska hästarna 2007 anlände ett 20 tal hästar till Lutzow i Tyskland. Dem togs emot av ett par som hade till uppgift att herrbergera dem i avvaktan på försäljning. Till saken hör att paret i fråga inte tidigare visste någonting om Caspisk häst, hade aldrig sett...
  23 mars 2008 kom 7 åriga stoet, Bytham Raine till Sverige.  Ett litet brunt sto, som kom från stuteriet Henden/ Lanhill stud i England Transportören var Owen Jones som själv har Welsh cob stuteriet Nebo...
Geauga County, Northeast Ohio since 1995   by Diane Jones Windt im Wald Farm The picture seems to show a miniature horse pulling a heavy cart with two beefy, longhaired men. One is shooting a bow and arrow at a huge roaring lion. Where in the world can this be? It must be a pretty warm place...
Friday 7 June 2002 FOR over 1,000 years, the Caspian horse of Persia was thought to be extinct. Then, in 1965, two stallions and a mare were discovered just outside Tehran. Ancient writings and artefacts provide evidence that horses of the Caspian type existed as early as 3,000 BC. The British...
född 2005 s: Sirhowy Maasah d: Hopstone Bahar       Movie 7 july 2011 in Norway.   
Häststam have near 950 Caspian horse pedigree´s 
Vicki Hudgins History of Caspian DNA Project The Caspian Horse Blood Analysis and Typing Project started in 1990 as a funded Research Project conducted by Dr. E. Gus Cothran DVM at the University of Kentucky Equine Blood Typing Research Laboratory in Lexington, Kentucky. The blood typing analysis...
  På fotot: Kesari Spring f: 27mars 2005 - 9 jan 2010. Lite Kuriosa hur det såg ut i Danmark 2009. Hämtat från ett inlägg jag tidigare lagt ut på en dansk sajt.               CASPISKA HÄSTAR I DANMARK För att undanröja eventuella missförstånd...
      2003 Oktober 2003 fanns det 34st Caspiska hästar i Sverige, av de 34 st. var 12 st. Svenskfödda. Vi arbetade i den här tiden med att få klart med DNA härstamningsverifieringen på de importerade hästarna. När de väl var gjort skulle det varit enkelt att fixa de...
<< 1 | 2

Kontakt

Ca Za Caspian stud cazpita@gmail.com