Caspian breeders blogg

Uppdaterad 17 augusti 2014 

Högst angeläget att rädda de få spillror som idag 
finns av den Caspiska hästen.

Det är lätt att fatta tycke för den Caspiska hästen.

Denna lilla ädla urhäst är en mycket charmig liten häst och drar lätt till sig folks blickar.

Funderar man på att själv inskaffa ett exemplar eller kanske till och med börja avla med rasen så finns dock oerhört mycket att tänka på när man börjar leta material.

Om man blir erbjuden en Caspisk häst så är det nödvändigt att skaffa relevant information om vad det egentligen är.

Många lycksökare har idag tyvärr dragits till rasen just på dem grunder att man hittat en häst och huvud stupad sprungit och köpt den samma.

När det sedan visat sig att det inte rört sig om ett verifierbart djur har man hellre börjat försvara hästens rätt till ras-tillhörighet och velat fuska med regelverket än att man bitit i det sura äpplet och insett att den häst man köpt möjligen kan klassas som korsningsprodukt.

Det ovan sagda gör att det i både det svenska och utländska register finns hästar att tillgå som egentligen inte har rätt att finnas där.

Idag pågår arbete med att göra en rensning och få gång ett nytt ren-ras-register, detta är dock inte på något vis klart idag och var det landar är idag omöjligt att förutsäga, men det är en god anledning till att vara extra försiktig så att man inte köper en häst som inte kommer att godkännas.

Vi är några uppfödare i Sverige och Norge som varit mycket noga med vårt avelsmaterial och antingen, eventuellt kan sälja någon renrasig häst eller åtminstone hjälpa till att förmedla ett köp av säkert material.

Om du är intresserad av en Caspisk häst rekommenderar jag att kontakta antingen mig, 

Cathérine Andersson, Sverige

Birgitte Plesner, Norge

Berit Nordahl, Norge eller Teresa B Viste. Norge

Så kan du både få diskutera Caspisk häst och få goda råd inför ett köp.

Vi har hållit på över 15 år med rasen och har därför mycket stor erfarenhet och kunnande om de problem och fallgropar som finns. 

Den Caspiska hästens framtid ????                  17 augusti 2014

När vi på 90 talet uppmärksammade den Caspiska hästen, väcktes intresset snabbt för denna magnifika lilla urhäst.

Av någon anledning hade vi mycket höga tankar om hur registreringar och kontroll av rasrenhet och härstamningskontroll sköttes. Det mycket höga förtroendet som vi gick in i arbetet med kom tyvärr snart på skam.

Att fel kan uppstå är förståeligt, men att man mer eller mindre medvetet skapar en massa fel, och dessutom blir praktiskt taget ursinnig när detta påpekades till de verse föreningar och uppfödarna till hästarna, hade vi aldrig kunnat drömma om. I så fall hade vi aldrig engagerat oss i rasen.

Nu har vi jobbat med rasen i över 15 år. Hästarna är charmiga och avelsarbetet har väl i stort sätt gått väldigt bra. Vi sitter tillsammans på praktiskt taget alla blodslinjer som finns utanför Iran som sedan Louise Firouz tid funnits utanför. Vi har dessutom lyckats dessutom DNA testa och härstamingsverifiera vårt avelsmaterial i allt väsentligt ända ner till foundation stock. 

Vi har aktivt jobbat för att få till ett nytt register där endast verifierat material kan godkännas och arbetet pågår med detta i skrivande stund och vi vet inte hur det landar, men en klar uppsträckning är att vänta. 

Jag tror att en av de största anledningarna till att det gick att engagera tillräckligt mycket folk till att ersätta befinliga register kan tillskrivas det stora fallsarium med rasen som uppdagades under  de sista 7-8 åren. 

En grupp okända, antagligen Västasiatiska hästar, sannolikt från Turkiet uppmärksammades i Tyskland och påstods vara Caspiska hästar. Det visade sig att företrädare inom International Caspian horse Society, ICS hade investerat pengar i att få denna grupp till Västeuropa, och man envisades med att de tillhörde rasen. Och dessa blev dessutom inregistrerade in i International Caspian horse Society stud book, ICSB. Jag och några mycket kunniga väninnor var nere i Lutzow i Tyskland och besåg flocken redan maj-juni 2008. 

Länkar till Caspiska artiklar etc

LALL MOUSH Historien om dem Turktyska hästarna 2007 anlände ett 20 tal hästar till Lutzow i Tyskland. Dem togs emot av ett par som hade till uppgift att herrbergera dem i avvaktan på försäljning. Till saken hör att paret i fråga inte tidigare visste någonting om Caspisk häst, hade aldrig sett...
  23 mars 2008 kom 7 åriga stoet, Bytham Raine till Sverige.  Ett litet brunt sto, som kom från stuteriet Henden/ Lanhill stud i England Transportören var Owen Jones som själv har Welsh cob stuteriet Nebo...
Geauga County, Northeast Ohio since 1995   by Diane Jones Windt im Wald Farm The picture seems to show a miniature horse pulling a heavy cart with two beefy, longhaired men. One is shooting a bow and arrow at a huge roaring lion. Where in the world can this be? It must be a pretty warm place...
Friday 7 June 2002 FOR over 1,000 years, the Caspian horse of Persia was thought to be extinct. Then, in 1965, two stallions and a mare were discovered just outside Tehran. Ancient writings and artefacts provide evidence that horses of the Caspian type existed as early as 3,000 BC. The British...
född 2005 s: Sirhowy Maasah d: Hopstone Bahar       Movie 7 july 2011 in Norway.   
Häststam have near 950 Caspian horse pedigree´s 
Vicki Hudgins History of Caspian DNA Project The Caspian Horse Blood Analysis and Typing Project started in 1990 as a funded Research Project conducted by Dr. E. Gus Cothran DVM at the University of Kentucky Equine Blood Typing Research Laboratory in Lexington, Kentucky. The blood typing analysis...
  På fotot: Kesari Spring f: 27mars 2005 - 9 jan 2010. Lite Kuriosa hur det såg ut i Danmark 2009. Hämtat från ett inlägg jag tidigare lagt ut på en dansk sajt.               CASPISKA HÄSTAR I DANMARK För att undanröja eventuella missförstånd...
      2003 Oktober 2003 fanns det 34st Caspiska hästar i Sverige, av de 34 st. var 12 st. Svenskfödda. Vi arbetade i den här tiden med att få klart med DNA härstamningsverifieringen på de importerade hästarna. När de väl var gjort skulle det varit enkelt att fixa de...
<< 1 | 2

Kontakt

Ca Za Caspian stud cazpita@gmail.com