Ca Za Caspian Stud 

Vi har varit Caspian ägare sedan 1998. Vi blev då ägare till en av de 8 första Caspiska hästar som importerats till Skandinavien. 

Vårt nyförvärv hette Sirhowy Danae född 1996, och var liksom de övriga inköpt från England. Hon hann under sin livstid här i Sverige ge oss 6 avkommor.  5 ston 1 hingst.

Föllista:

--------------------------------------------------------------------------------
 
Hon kom att återföljas av ett antal ytterligare importer under åren. 
Nästa import skedde 2002, då kom 5 Caspiska hästar till Sverige. 1 hingst och 4 ston. 
 
Vårt nytillskott var fuxstoet, Stormbush Azita 3 år. dotter till hingsten, Henden Zebedee, som hade 4 år tidigare gått på export till USA. Stormbush Azita kom tillsammans med sin mor, Eastern Sunita, med ett fjolårsföl som hette Stormbush Sulis Minerva, dessa båda fick nya hem i Grästorp. Samtidigt kom även hingsten, Shepton Hooper, samt stoet Costessa Bambi, som båda fick åka vidare till sitt nya hem i Norge. 
 
Senare inpå hösten 2002 Importerade vi  från Norge den 6 månader gamla hingsten, Persepolis Goliath  e. Kineton Houdini. 
 
2003 var det dax igen. Då kom  2 åriga fuxhingsten, Lanhill Navid Ami. Hans far var, Hopstone Shabdiz, flerfaldig Supreme Champion i England.  
 
april 2004 var det åter dax, då kom mitt efterlängtade, fuxsto, Henden Aiesha. Hon var vid ankomst 10 mån. Även hon var efter hingsten, Hopstone Shabdiz. Hennes mor var Iranskfödda, Persicus Ai Banou. 
 
Så har det rullat på och så gör det än idag. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
2004 hölls en Internationell Caspisk världskonferans i Rutland, England, den andra i ordningen. 
Förutom att man fick träffa Louise Firouz. Denna konferans blev tyvärr hennes sista. Därutöver fick man träffa ett par forskare från Iran, samt Dr. Gus Cothran från University of Kentucky i USA, som numera arbetar vid Texas A & M University. Därutöver fick man träffa ett stort antal Caspiska uppfödare från olika hörn av världen.
 
(obs! Det står 2003 på fotot, det ska va 2004)  
Louise Firouz är kvinnan sittandes i mitten.
Intill hennes högra axel sitter Pat Bowles. Intill hennes vänstra axel sitter Brenda Dalton
Själv står jag bakom Brenda Dalton

Ca Za Shakirah  f: 2006 Sverige.   

Exporterad till Norge vår 2011. Tillbaka till Sverige okt 2013

e. Lanhill Navid Ami.  f: 2001-2010  Imp fr. UK till Sverige juli 2003

  u. Sirhowy Danae.  f: 1996-2013      Imp. fr. UK till Sverige juni 1998

Breedings at Ca Za Caspian stud July 2009

 

Uppdaterat 17 augusti 2014 / uppdaterat igen 22 juli 2020

Högst angeläget att rädda de få spillror som idag 
finns av den Caspiska hästen.

Det är lätt att fatta tycke för den Caspiska hästen.

Denna lilla ädla urhäst är en mycket charmig liten häst och drar lätt till sig folks blickar.

Funderar man på att själv inskaffa ett exemplar eller kanske till och med börja avla med rasen så finns dock oerhört mycket att tänka på när man börjar leta material.

Om man blir erbjuden en Caspisk häst så är det nödvändigt att skaffa relevant information om vad det egentligen är.

Många lycksökare har idag tyvärr dragits till rasen just på dem grunder att man hittat en häst och huvud stupad sprungit och köpt den samma.

När det sedan visat sig att det inte rört sig om ett verifierbart djur har man hellre börjat försvara hästens rätt till ras-tillhörighet och velat fuska med regelverket än att man bitit i det sura äpplet och insett att den häst man köpt möjligen kan klassas som korsningsprodukt.

Det ovan sagda gör att det i både det svenska och utländska register finns hästar att tillgå som egentligen inte har rätt att finnas där.

Idag pågår arbete med att göra en rensning och få gång ett nytt ren-ras-register, detta är dock inte på något vis klart idag och var det landar är idag omöjligt att förutsäga, men det är en god anledning till att vara extra försiktig så att man inte köper en häst som inte kommer att godkännas.

Vi är några uppfödare i Sverige och Norge som varit mycket noga med vårt avelsmaterial och antingen, eventuellt kan sälja någon renrasig häst eller åtminstone hjälpa till att förmedla ett köp av säkert material.

Om du är intresserad av en Caspisk häst rekommenderar jag att kontakta antingen mig: 

Cathérine Andersson Sverige / Ca Za Caspian stud

Birgitte Plesner Norge  / Nes Caspian stud

Berit Nordahl Norge / Robsrud Caspian stud   ELLER Teresa B Viste Norge / Persepolis Caspian stud 

Så kan du både få diskutera Caspisk häst och få goda råd inför ett köp.

Vi har 25 års erfarenhet med rasen och har därför mycket stor erfarenhet och kunnande om de problem och fallgropar som finns. 

 

Lanhill Florence

29 april 2015

 

Länkar till Caspiska artiklar etc

  På fotot: Kesari Spring f: 27mars 2005 - 9 jan 2010. Lite Kuriosa hur det såg ut i Danmark 2009. Hämtat från ett inlägg jag tidigare lagt ut på en dansk sajt.               CASPISKA HÄSTAR I DANMARK För att undanröja eventuella missförstånd...
      2003 Oktober 2003 fanns det 34st Caspiska hästar i Sverige, av de 34 st. var 12 st. Svenskfödda. Vi arbetade i den här tiden med att få klart med DNA härstamningsverifieringen på de importerade hästarna. När de väl var gjort skulle det varit enkelt att fixa de...
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Ca Za Caspian stud cazpita@gmail.com