Danmark

 

Lite Kuriosa hur det såg ut i Danmark 2009.
Hämtat från ett inlägg jag hade lagt in på en dansk sajt i den tiden.              Kesari Spring

Caspiska hästar i Danmark

För att undanröja eventuella missförstånd och eventuell felaktig information beträffande den Caspiska hästens intåg i Danmark.

De första Caspiska hästarna som någonsin trampat Dansk jord kom till landet år 2001. 

Då fanns redan ett något drygt dussin Caspiska hästar i Sverige så väl som Norge, där de första hästarna importerades 1998.

2001 importerade en uppfödare som heter, Pia Busk Damm 2 Caspiska hästar, från England. Dels stoet, Henden Jeanette f:1999 och hingsten, Henden Masoud f: 2000. Båda var inköpta från Henden stuteriet i England. De är grundregistrerade i Caspian breed Society,CBS England samt Internationellt registrerade i, International Caspian studbook. ICSB. Pia tog sen fram ett antal avkommor, varav tyvärr 2 har avlivats efter olyckshändelse. 3 av de sista födda finns dock i livet, dessa är tre stycken ston. Hur dessa har registrerats vet jag inte, de finns dock tyvärr inte i något känt Caspiskt register.

Nästa importör blev åren 2004-2005
Trond och hans fru, som då tillfälligt hade bott i Spanien, inköpt en grupp Caspiska hästar från Fran Smith Boyes, i Frankrike. Gruppen bestod av skimmel stoet Rosmear Kesari f:1995 och 2 bruna hingstar Rosmear Arad, Rosmear Arash och skimmelhingsten Rosmear Aram, alla 3 födda f:2000.
Tyvärr var det bara skimmel stoet, Rosmear Kesari, f:1995 som var registrerad som Caspisk häst, hon är registrerad i Caspian pony Society,CPS (numera heter föreningen Caspian breed Society,CBS). Hon är även Internationellt registrerad i International Caspian studbook.ICSB.
De 3 hingstarna hade inte vid den tiden pga. vissa härstamningsproblem kunnat registrerats.

Trots detta användes Rosmear Arad till att betäcka det införskaffade stoet, vilket resulterade i två avkommor, fuxstoet Kesari Spring f:2005 (se bild ovan) och bruna hingsten Kesari Safir f:2006.

Under tiden hade dock ett intensivt arbete inletts i syfte att få hingstarna registrerade. Säljaren i Frankrike var på den tiden i färd med att DNA testa hela sin flock, vilket ledde till att det kom att finnas grundmaterial till att härstamningsverifiera även dessa 3 hingstarna. Under åren 2007-2008 blev åtminstone Rosmear Arad (fadern till de två avkommorna) samt, Rosmear Arash, upptagna i grundregistret, The Caspian horse Society,CHS, i England, samt det Internationella registret.ICSB.

De flesta av Tronds hästar har även varit uppstallade i Norge under en tid. För dagen finns franskfödda skimmelstoet, Rosmear Kesari, samt hennes nu i år 2009, 3 åriga son, Kesari Safir, i Norge. De övriga hästarna finns i Danmark, nu i år-09 4 åriga stoet, Kesari Spring, och sen franskfödda, numera valackerna, Rosemar Arad, Rosmear Arash och Rosmear Aram.

Det var lite om historia av de första Caspierna i Danmark.

Jag hoppas att ett seriöst intresse kan skapas för rasen även i Danmark.

 


 

Länkar till Caspiska artiklar etc

LALL MOUSH Historien om dem Turktyska hästarna 2007 anlände ett 20 tal hästar till Lutzow i Tyskland. Dem togs emot av ett par som hade till uppgift att herrbergera dem i avvaktan på försäljning. Till saken hör att paret i fråga inte tidigare visste någonting om Caspisk häst, hade aldrig sett...
  23 mars 2008 kom 7 åriga stoet, Bytham Raine till Sverige.  Ett litet brunt sto, som kom från stuteriet Henden/ Lanhill stud i England Transportören var Owen Jones som själv har Welsh cob stuteriet Nebo...
Geauga County, Northeast Ohio since 1995   by Diane Jones Windt im Wald Farm The picture seems to show a miniature horse pulling a heavy cart with two beefy, longhaired men. One is shooting a bow and arrow at a huge roaring lion. Where in the world can this be? It must be a pretty warm place...
Friday 7 June 2002 FOR over 1,000 years, the Caspian horse of Persia was thought to be extinct. Then, in 1965, two stallions and a mare were discovered just outside Tehran. Ancient writings and artefacts provide evidence that horses of the Caspian type existed as early as 3,000 BC. The British...
född 2005 s: Sirhowy Maasah d: Hopstone Bahar       Movie 7 july 2011 in Norway.   
Häststam have near 950 Caspian horse pedigree´s 
Vicki Hudgins History of Caspian DNA Project The Caspian Horse Blood Analysis and Typing Project started in 1990 as a funded Research Project conducted by Dr. E. Gus Cothran DVM at the University of Kentucky Equine Blood Typing Research Laboratory in Lexington, Kentucky. The blood typing analysis...
  På fotot: Kesari Spring f: 27mars 2005 - 9 jan 2010. Lite Kuriosa hur det såg ut i Danmark 2009. Hämtat från ett inlägg jag tidigare lagt ut på en dansk sajt.               CASPISKA HÄSTAR I DANMARK För att undanröja eventuella missförstånd...
      2003 Oktober 2003 fanns det 34st Caspiska hästar i Sverige, av de 34 st. var 12 st. Svenskfödda. Vi arbetade i den här tiden med att få klart med DNA härstamningsverifieringen på de importerade hästarna. När de väl var gjort skulle det varit enkelt att fixa de...
<< 1 | 2

Kontakt

Ca Za Caspian stud cazpita@gmail.com