Books

RIDING THROUGH REVOLUTION

 
The memoirs of an American Women who married a Persian Prince and re-established the original  Oriental horse through Revolution, War and Intrigue. 
 
Written by Louise Firouz completed and edited by with Brenda Dalton
 
//  a most remarkable life story of a most remarkable woman  // HRH Prince Philip
 

 

 

 

Innan jag våga mig på en bokrecension har jag studerat tidningarnas kultursidor, för att skaffa mig en inblick i hur det kan låta ! ! ! ! ! . . . . .. . . . . ..

Jag har med stort intresse läst igenom boken och tycker bara det var väldigt synd att inte Louise Firouz fick färdigställa den själv.

Jag får en stark känsla av att vissa saker är lite tillrättalagda av medförfattaren. Vissa saker blåses upp väldigt mycket, medan andra betydelsefulla händelser knappt omnämns alls.

Jag tänker exempelvis på den sista importen av 7 Caspiska hästar 1994-1995 som naturligtvis var av mycket stor vikt för den Caspiska aveln i västvärlden. Denna stora händelse omnämns endast med några få ord. Och det nämns för övrigt inte någonting om hos vilka uppfödare hästarna hamnade.

2004 hade man en stor konferens i England. En betydande del av konferensen som åtminstone tilldrog sig mitt intresse väldigt mycket, var det föredrag som hölls av 2 veterinärer och forskare från Iran, deras roll omnämns inte mer än som två veterinärer. Även Dr Gus Cothran´s insatts för rasen har i stort sett förbigåtts.

En annan betydande person från Väst i den Caspiska inre kretsen, som följde Louise ut på sina jakter för att leta Caspisk häst, omnämns inte en rad om.

Man får som läsare ibland en känsla av att vissa stycken inte är riktigt kompletta.

Jag har oerhört svårt att tänka mig annat än att det här rör sig om en tillrättalagd återberättelse av Louise Firouz ´s ursprungliga grundtext.

Däremot är Brenda Dalton´s eget namn med på alla möjliga, och även omöjliga ställen.

Boken verkar syfta till att förstora upp Brenda Dalton´s roll till proportioner som inte har med verkligheten att göra.

På den punkten kanske boken kan lura nybörjare i rasen, men knappast oss veteraner.

På vissa punkter återger säkert boken det budskap som Louise velat ge oss. Men på en del andra punkter får man tyvärr en annan känsla.

Nu är ju dock saken den att det finns andra personer som faktiskt också har tillgång till Louise Firouz ursprungliga manuskript till boken.

Det gör att jag kanske tycker att fru Dalton spelar lite högt om hon avviker från grundmaterialet. 

......................................................................................................................................................... 

Några berättigade frågor kring boken

- Varför berör inte Brenda med ett enda ord den sista exporten ut ur Iran på 90 talet. ? ? 

- Varför har inte Ronald & Jane Scott och Naomi Thomas hästar från Iran tagits upp i boken. ? ? 

- Det som istället ges ett ganska stort utrymme är stuteriet i USA, MCC, som ägs av Joyce  & Felix Covington.
Paret Covington har haft en ledande roll i den Amerikanska föreningen och har haft intresse i Turktyska hästar som smygits in i den The International Caspian Society, ICS, The International Caspian Stud book, ICSB.  
 
 
Louise Firouz

This film about Louise Firouz (1933-2008) was made in 2002 during a trip to Jargalan, near the border with Turmenistan. Louise describes the horses in her stud, This reportage is uniqu.

 

Länkar till Caspiska artiklar etc

LALL MOUSH Historien om dem Turktyska hästarna 2007 anlände ett 20 tal hästar till Lutzow i Tyskland. Dem togs emot av ett par som hade till uppgift att herrbergera dem i avvaktan på försäljning. Till saken hör att paret i fråga inte tidigare visste någonting om Caspisk häst, hade aldrig sett...
  23 mars 2008 kom 7 åriga stoet, Bytham Raine till Sverige.  Ett litet brunt sto, som kom från stuteriet Henden/ Lanhill stud i England Transportören var Owen Jones som själv har Welsh cob stuteriet Nebo...
Geauga County, Northeast Ohio since 1995   by Diane Jones Windt im Wald Farm The picture seems to show a miniature horse pulling a heavy cart with two beefy, longhaired men. One is shooting a bow and arrow at a huge roaring lion. Where in the world can this be? It must be a pretty warm place...
Friday 7 June 2002 FOR over 1,000 years, the Caspian horse of Persia was thought to be extinct. Then, in 1965, two stallions and a mare were discovered just outside Tehran. Ancient writings and artefacts provide evidence that horses of the Caspian type existed as early as 3,000 BC. The British...
född 2005 s: Sirhowy Maasah d: Hopstone Bahar       Movie 7 july 2011 in Norway.   
Häststam have near 950 Caspian horse pedigree´s 
Vicki Hudgins History of Caspian DNA Project The Caspian Horse Blood Analysis and Typing Project started in 1990 as a funded Research Project conducted by Dr. E. Gus Cothran DVM at the University of Kentucky Equine Blood Typing Research Laboratory in Lexington, Kentucky. The blood typing analysis...
  På fotot: Kesari Spring f: 27mars 2005 - 9 jan 2010. Lite Kuriosa hur det såg ut i Danmark 2009. Hämtat från ett inlägg jag tidigare lagt ut på en dansk sajt.               CASPISKA HÄSTAR I DANMARK För att undanröja eventuella missförstånd...
      2003 Oktober 2003 fanns det 34st Caspiska hästar i Sverige, av de 34 st. var 12 st. Svenskfödda. Vi arbetade i den här tiden med att få klart med DNA härstamningsverifieringen på de importerade hästarna. När de väl var gjort skulle det varit enkelt att fixa de...
<< 1 | 2

Kontakt

Ca Za Caspian stud cazpita@gmail.com